Rentbrennende ovn

I 1998 kom det krav om rentbrennende ovner. Alle ovner/peiser for salg skal være rentbrennende. De har et helt annet forbrenningssystem, som gjør at de er mye mer effektive enn de gamle ovnene som kråka satt god pris på. Mange av de gamle ovnene og åpne peisene slapp ut så mye som ca 50-90 % av varmen ut igjennom pipa, altså ikke særlig gode som oppvarmingskilde til husets rom.

De nye ovnene utnytter veden bedre ved at de har to typer lufttilførsel, og har høyere temperatur i forbrenningskammeret. Primær og sekundærluft. Primærluft til oppfyring, og sekundærluft (som er forvarmet) bidrar til at uforbrente gasser antennes. Resultat = bedre virkningsgrad, mindre utslipp, dermed totalt sett bedre fyringsøkonomi.

Du vil vel at mest mulig av energien som finnes i veden du har kjøpt eller hugget selv – avgis inne i huset?

Fyrer du riktig i disse ovnene vil du i tillegg belønnes med klart glass der du kan se flammene danse inne i brennkammeret. Fint med en aktiv operatør AO, som har satt seg inn i hvordan ovnen betjenes.

Men for å utnytte potensialet for varme pr. enhet ved som brukes, må man i mange tilfeller endre fyringsvaner. I de gamle ovnene med tradisjonell teknologi la man inn mye ved, skrudde opp trekken og lot det stå til, ofte grov ukløyvd ved. Og til kveld/natt runfyrte man ( eller rund-oset man). Egentlig slo man av forbrenningen og sotet ned det meste.

Rundfyring gir lite energi og mye sot. La det være flammer i ovnen.

Denn teknikken fungerer dårlig i en ovn med rentbrennende teknologi. Her må det mer varsomhet og riktig fyring til for at du skal få det utbyttet av ovnen som faktisk er mulig. Vi må dele opp veden i mindre biter og være mer bevisst på hvor mye ved vi legger inn samtidig. Men det er ikke noe problem. Tørr kløyvd ved og god tilgang på luft er viktig (som med all fyring der du vil ha varme som sluttresultat). ØKS er løsningen.

I noen tilfeller kan tilgang på tilstrekkelig luft kan være problematisk i nye «tette» hus, med balansert ventilasjon e.l Det kan fort bli undertrykk i huset og det er ikke gunstig når man skal fyre opp/ fyre. Åpne vinduer dører kan være effektivt i startfasen.

Montering av ekstra ventiler kan være løsningen, og har man ventiler bør de stå åpne. Det er viktig å få rask temperaturøkning i brennkammeret, og siden rentbrennende ovner slipper mindre varme ut i pipa er dette desto viktigere, da varmen i pipa også bidrar til bedre trekk.

Er du bevisst dette vil du få igjen like mye varme som de gamle ovnene, men med mye mindre forbruket av ved. Det blir kaldere for kråka og varmere i rommet. For luftkvaliteten ute er det store forbedringer.

Nyttig verktøy.

Se Vedfakta og Tips

Denne type ovner kan du skaffe deg for ca. 5000 kroner og oppover. Har du i tillegg tid, interesse, ork og mulighet til å skaffe veden selv gir dette god fyringsøkonomi og renere miljø. Vedlikeholdsutgifter er marginale ( renhold og aktiv fyring).

Lekre og fantastisk gode ovner – og overlegen virkningsgrad sammenlignet med mange av de gamle ovnene.
Et godt grunnlag etter oppfyringsfasen (glohaug i bunn).
Fyr aldri med ukløyvd ved.
Et absolutt minimum- del veden i to.
Delt i fire – stor avbrenningsflate- rask gassavgivelse- rask oppvarming av brennkammer/pipeløp. Og et godt utgangspunkt for videre fyring.