Rentbrennende ovn

Forbrenning av vedkubber i en vedovn kan sies å være den mest kompliserte forbrenningsprosessen som finnes (SINTEF).

I 1998 kom det krav om rentbrennende ovner. Alle ovner/peiser for salg skal være rentbrennende etter dette. De har et helt annet forbrenningssystem, som gjør at de er mye mer effektive enn de gamle ovnene som kråka satte god pris på. Mange av de gamle ovnene og åpne peisene slapp ut så mye som ca 50-90 % av varmen ut igjennom pipa, altså ikke særlig gode som oppvarmingskilde til husets rom.

Gamle fyringsvaner må endres når du skal fyre i en rentbrennende ovn. Det er ikke mulig å få en moderne ovn til å fungerer slik den er ment hvis vi fyrer slik vi gjorde i gamle ovner. Det er mye å hente både i form av bedre økonomi og mindre partikkelutslipp ved å endre fyringsvaner. Stikkord er optimal temperatur og deretter driftstemperatur. Kløyvd og tørr ved er en forutsetning sammen med passe mengde luft. Vær ansvarsbevisst og våken, altså en aktiv operatør AO.

Rentbrennende ovner utnytter veden bedre ved at de har to typer lufttilførsel. Primær og sekundærluft. Primærluft til oppfyring, og sekundærluft (som er forvarmet) bidrar til at uforbrente gasser antennes. Resultatet er bedre virkningsgrad, mindre utslipp og dermed totalt sett bedre fyringsøkonomi.

Du vil vel at mest mulig av energien som finnes i veden du har kjøpt eller hugget selv – avgis inne i huset?

Fyrer du riktig i disse ovnene vil du i tillegg belønnes med klart glass der du kan se flammene danse inne i brennkammeret. Det er viktig med en aktiv operatør AO, som har satt seg inn i hvordan ovnen betjenes og virker. En aktiv operatør tilegner seg over tid viktig erfaring og kjenner sin ovn og sitt ansvar.

Det må til varsomhet og riktig fyring for at du skal få utnyttet potensialet som en moderne ovn har. Vi må dele opp veden i mindre biter og være mer bevisst på hvor mye ved vi legger inn. Vi skal ikke lusefyre, men heller ikke sprengfyre. Tørr kløyvd ved og riktig mengde luft er viktig. Bruk riktig mengde ved når du fyrer opp og les ovnens bruksanvisning. Den beskriver hvor mye ved du trenger både ved opptenning og videre fyring. Det skal være mye nok ved opptenning, og lite nok ved videre fyring.

Bålet skal brenne fra toppen og nedover – det opprettes en lokal varmesone som videre varmer opp brennkammer og pipeløp. Når bålet er nedbrent og det ligger igjen en glohaug, kan du spe på med litt og litt ved og justere trekk. Dette krever at du er tilstede og er en aktiv operatør AO.

I noen tilfeller kan tilgang på tilstrekkelig luft kan være problematisk, spesielt i nye tette hus med balansert ventilasjon. Dette kan løses med en egen luftekanal inn til ovnen.

Montering av ekstra ventiler kan også være løsningen, og har man ventiler bør de stå åpne under oppfyringsfasen. Det er viktig å oppnå optimal temperatur i brennkammeret for den videre forbrenningen. Er du bevisst dette vil du få igjen mye varme og et mindre forbruk av ved. Det blir kaldere for kråka og varmere i rommet. For luftkvaliteten, miljøet og vår helse er det store forbedringer i forhold til gammel teknologi.

Nyttig verktøy.

Se Vedfakta og Tips

Rentbrennende ovner kan du skaffe deg for ca. 5000 kroner og oppover. Har du i tillegg tid, interesse, ork og mulighet til å skaffe veden selv kan dette gi god fyringsøkonomi og et renere miljø. Vedlikeholdsutgifter er overkommelige og marginale, forutsatt at du opptrer som en ansvarlig operatør.

Lekre og fantastisk gode ovner – og overlegen virkningsgrad sammenlignet med mange av de gamle ovnene.
Et godt grunnlag etter oppfyringsfasen (glohaug i bunn).
Fyr aldri med ukløyvd ved. Det fører ikke noe godt med seg
Et absolutt minimum- del veden i to.
Delt i fire – stor avbrenningsflate- rask gassavgivelse- rask oppvarming av brennkammer/pipeløp. Og et godt utgangspunkt for videre fyring.

Så, for din egen skyld (lommeboka) og for din og dine medmenneskers skyld (miljø, klima, og helse), vær en bevisst og ansvarsfull operatør av ditt private forbrenningsanlegg, din kjære vedovn (SINTEF).

Bygger du bålet i din rentbrennende ovn slik, med tørr ved og tenner på toppen vil du garantert få til en god start.