Fyring minutt for minutt

Husk å bruke, tørr kløyvd ved alltid, det gjelder all fyring. (Ovn, bålpanne, turbål etc). Det skal brenne.

Noe av det viktigste du gjør som aktiv operatør (AO) er å sørge for å optimale forhold raskt i brennkammer og pipeløp. Det vil øke trekken bli og gi en bedre forbrenning. Oppfyringsbålet bør inneholde nok ved (se ovnens bruksanvisning). Når bålet er nesten nedbrent ligger det igjen en solid glohaug/glopute. Nå kan du starte den «videre» fyringen med lite ilegg om gangen. Ovnen er nå inne i driftsfasen (nominell effekt) – det brenner rolig men rent.

Dette er tenkt å vise to måter å arrangere et «bål» ment for plassering i en ovn. Det er liten tvil om hva som er den mest hensiktsmessige måten å gjøre det på. Og all ved skal være kløyvd.
Ren ovn
Driftstemperatur
Bygger du bålet slik er det store muligheter for en god start. Krever aktiv operatør AO. Ikke noe absolutt krav – men noe å strekke seg etter. Se forøvrig din ovns spesifikasjoner hva angår mengde og vekt ved oppføring og videre fyring.
Blå flammer – er et godt tegn.
Kort og kløyvd- god utbrenning-god kontroll.