Fyring minutt for minutt

Husk å bruke, tørr kløyvd ved alltid, det gjelder all fyring. (Ovn, bålpanne, turbål etc). Det skal brenne.

Noe av det viktigste du gjør som aktiv operatør (AO) er å sørge for å oppnå raskt temperatur i brennkammer og pipeløp. Da vil også trekken bli markant bedre. Oppfyringsbålet bør inneholde nok ved. Det bør brenne friskt. Når dette bålet er nesten nedbrent ligger det igjen en solid glohaug/glopute. Nå kan du starte den «videre» fyringen med lite ilegg om gangen. Ovnen er nå inne i driftsfasen (nominell effekt) – det brenner rolig men rent.

Godt forarbeid, god økonomi -ren ovn.
Her er brennkammer oppvarmet, en glohaug i bunnen er etablert. Legg i litt og litt med ved – og du får en fin, ren og rolig forbrenning. Fyll aldri på store mengder ved etter at denne fasen er oppnådd. Vær tilstede- vær en AO.
Oppfyring og videre fyring.
Denne seansen er fra oppfyringsfasen – når dette bålet er brent ned er kammer og pipeløp oppvarmet, det er etableres en glohaug i bunnen. Etter dette kan ovnen mates med litt og litt ved.
Tenn alltid på langt oppe i bålet-
Optimalt
Dette er tenkt å vise to måter å arrangere et «bål» ment for plassering i en ovn. Det er liten tvil om hva som er den mest hensiktsmessige måten å gjøre det på. Og all ved skal være kløyvd.