Avbrenningsflate

Hva er avbrenningsflate, og hvorfor er dette viktig?

Avbrenningsflaten er den totale flaten på en vedkubbe som avgir gass, som antenner når den stiger opp og møter flammene på toppen. Har du en ukløyvd vedkubbe – la oss si en rund kubbe med diameter på 10 cm og lengde på 30 cm – ja da har du tre flater som avgir gass. De er de to endene og flaten som utgjør omkretsen.

3 avbrenningsflater – topp, bunn og omkretsen.

Vi har tidligere sagt at det er viktig å kløyve veden. Primært av to grunner, bedre tørking og større avbrenningsflate. På bildet over vil man ha 3 avbrenningsflater. Deler du denne kubben i to deler vil du øke dette til 6 avbrenningsflater. Det dobbelte. Tar du derimot jobben med å kløyve denne i fire deler øker du avbrenningsflatene til ca 24 flater. Du har mye igjen for å svinge øksa.

Hvorfor stor avbrenningsflate ? Det gir raskere avgassing.

En ukløyvd kubbe brenner dårligere (trenger høyere temperatur for å avgi gass)- det vil si at det tar lang tid før denne begynner å virke, den har liten avbrenningsflate – den er jo omgitt av et «skall» . Vi har referert tidligere til den ultimate vedstykket: 2cm  x 5 cm  x 27 cm. Det handler om å få mest mulig varme ut av veden du har kjøpt, hugget selv, eller på andre måter har til rådighet. Og ikke minst – det er miljøvennlig.

 

8 avbrenningsflater.
20 avbrenningsflater.
Bruk øksa flittig. «Du kan aldri klyve for mye».
Mange ovner oppgir maksimal vedlengde. Anbefalt vedlengde hadde kanskje vært å foretrekke.
Av erfaring ser vi at det kan være fordelaktig å holde seg godt under denne lengden. Det er nemlig et poeng at vedstykkene ikke bør berøre vegger eller glass i ovnen. Da vil flammene kjøles ned og resultatet blir økende sotdanning/utslipp av sot.
Ofte er maksimal lengde oppgitt i den lengste lengderetningen i ovnen. På tvers går det kanskje ikke, dermed minsker sjansen for å bygge et «optimalt» bål

 

 

 

 

Vedkubbene her er 27 cm og 25 cm -småkløyvd og flis på toppen. Blandingsved kan være fint. Harde treslag i bunn, lettere treslag på topp,( ikke noe du må, men et tips). se forøvrig ovnens spesifikasjoner.

Den ultimate vedkubbe
(SINTEF)
(2 x 5 x 27)cm.