Avbrenningsflate

Hva er avbrenningsflate, og hvorfor er dette viktig?

Avbrenningsflaten er den totale flaten på en vedkubbe som avgir gass, som antenner når temperaturen blir tilstrekkelig høy i brennkammeret. Har du en ukløyvd vedkubbe – la oss si en rund kubbe med diameter på 10 cm og lengde på 30 cm – ja da har du tre flater som avgir gass. De to endene og flaten som utgjør omkretsen.

3 avbrenningsflater – topp, bunn og omkretsen.

Vi har tidligere sagt at det er viktig å kløyve veden. Primært av to grunner, bedre tørking og større avbrenningsflate. På bildet over vil man ha ca. 1100 kvadratcentimeter avbrenningsflate. Deler du denne kubben i to deler vil du øke denne flaten til ca. 1700 kvadratcentimeter. En økning på nesten 50%. Tar du derimot jobben med å kløyve denne i fire deler øker du avbrenningsflaten til ca 2300 kvadratcentimeter. Du dobler avbrenningsflaten fra en rund kubbe til en firedelt kubbe. Det er bare å svinge øksa.

Hvorfor ha stor avbrenningsflate? Det gir raskere avgassing, det blir raskere varmt i brennkammeret, noe som er viktig. Da varmes pipeløpet også raskere opp. Siden rentbrennende ovner avgir mindre varme til pipeløpet, er det ekstra viktig å få opp varmen raskt. Varmt pipeløp øker trekken og du får en god sirkel – for videre fyring. Så det er ikke uten grunn til at vi anbefaler god kløyving. En ukløyvd kubbe tørker senere, brenner dårligere, har liten avbrenningsflate – oppnår kanskje ikke høy nok temperatur til å avgi like mye brennbar gass som godt kløyvde kubber. Vi har referert tidligere til den ultimate vedstykket: 2cm  x 5 cm  x 27 cm. ( Altså langt unna ukløyvd runkavl). Det hele dreier seg om å få mest mulig varme ut av veden du har kjøpt, hugget selv, eller på andre måter har til rådighet. Og ikke minst – det er miljøvennlig.

8 avbrenningsflater.
20 avbrenningsflater.
Bruk øksa flittig. «Du kan aldri klyve for mye».