For spesielt interesserte.

Ønsker du et superoptimalt oppstartsbål i ovnen din, starter du med ren ovn. Deretter bruker du ved som har mellom ca. 5 -15 % fuktighet. Bruk fuktmåler. De største kubbene som utgjør lag en og to bør være kløyvd i minimum fire deler.

Bruk lengder som er under oppgitt maksimumsmål for ilegg i din ovn. Sørg for litt mellomrom mellom kubbene. Bygg deg oppover med stadig mindre stykker.

På toppen av «bålet» legger du fliser som du har spikket fra like tørr ved. Prøv å finne ut riktig mengde i kilo for din ovn. Det står vanligvis oppgitt i spesifikasjonene.

La trekken stå på full åpning. Gjerne med døra på gløtt det første minuttet. Brenner det nå skikkelig lukkes døren, trekken står fortsatt på fullt. Når bålet er brent ned, er brennkammer og første del av pipeløpet forvarmet til den «ordentlig» fyringen begynner. Nå er det tid for å legge inn lite men ofte.

Trekken kan justeres ned og vi snakker driftstemperatur. Ovnen brenner nå videre på nominell effekt som er den mest gunstige situasjonen med tanke på utslipp og fyringsøkonomi.

(Teksten her er basert på egne erfaringer).

Start med ren ovn.
Legg kløyvde kubber i bunn.
Bygg deg oppover.
De øverste lagene skal være betydelig tynnere.
Sørg for litt avstand mellom kubber/pinner.
Er du helt fyre-nerd bruker du ikke briketter, men selvspikkede fliser. Disse er selvfølgelig knusktørre. Tenn opp der, (her ligger det ca 2 kg tørr ved).
Her er oppstartsbålet brent ned, og videre fyring fortsetter med nominell effekt.
I slutten av oppfyringsfasen.