For spesielt interesserte.

Ønsker du et superoptimalt oppstartsbål i ovnen din, starter du med ren ovn. Deretter bruker du ved som har mellom ca. 5 -15 % fuktighet. Bruk fuktmåler. De største kubbene som utgjør lag en og to bør være kløyvd i minimum fire deler.

Bruk lengder som er under oppgitt maksimumsmål for ilegg i din ovn. Står det at ovnen tar 33 cm, er dette en sannhet med modifikasjoner. Det går kanskje en ellet to på denne størrelsen i en retning. Da er det bedre å kappe veden slik at den kan legges både på langs eller på tvers uten å berøre vegg eller glass. Du får en mye bedre forbrenning, luft tilgjengelig fra alle sider.

Sørg for litt mellomrom mellom kubbene. Bygg deg oppover med stadig mindre stykker.

På toppen av «bålet» legger du fliser som du har spikket fra like tørr ved eller en tennbrikett om du vil. Prøv å finne ut riktig mengde i kilo for din ovn. Det står vanligvis oppgitt i spesifikasjonene. I min ovn bruker jeg 1,8 -2 kg ved til oppfyringsseansen.

La trekken stå på full åpning. Gjerne med døra på gløtt det første minuttet. Brenner det nå skikkelig lukkes døren, trekken står fortsatt på fullt. Når bålet er brent ned, er brennkammer og første del av pipeløpet forvarmet til den «ordentlig» fyringen begynner. Nå er det tid for å legge inn lite men ofte.

Trekken kan justeres ned og vi snakker driftstemperatur. Ovnen brenner nå videre på nominell effekt som er den mest gunstige situasjonen med tanke på utslipp og fyringsøkonomi.

(Teksten her er basert på egne erfaringer).

Kløyvd ved bør alltid være delt i fire eller flere-
Start med ren ovn.
Legg kløyvde kubber i bunn. Bruk lengder under ovnens maksimumsmål (lengde). All ved bør være kløyd i min 4 deler.
Bygg deg oppover.
De øverste lagene skal være betydelig tynnere.
Sørg for litt avstand mellom kubber/pinner.
Er du helt fyre-nerd bruker du ikke briketter, men selvspikkede fliser. Disse er selvfølgelig knusktørre. Tenn opp øverst (her ligger det ca 2 kg tørr ved totalt).
Her er oppstartsbålet brent ned etter ca 30 min – 60 min, og videre fyring fortsetter med nominell effekt. Trekken kan senkes fordi nå er den selvforsterkende på grunn av temperaturforskjellen mellom pipeløp og ute temp.
I slutten av oppfyringsfasen. Når flammene begynner å dabbe av kan du starte «vedlikeholdsfyringen». Det krever en aktiv operatør AO.
Undertegnedes egne erfaringer med Jøtul 370. I manualen står det 33 cm vedlengde. Jeg bruker alltid kortere vedlengde, fordi det går kanskje bare vedkubber på tvers med denne lengden. Ikke innover.
Av erfaring har jeg kommet til den konklusjonen å nærme meg 2 x 5 x 27 cm. Her har jeg brukt 20-25 cm.
Det er klaring på alle sider, oksygen på alle sider og brennkammer / pipeløp kommer raskt opp i røykgasstemperatur – noe som gjør fyringen mer effektiv, renere og bedre økonomi.
Personlig hadde jeg ønsket at produsenter av vedovner og ved hadde lagt seg på en linje med kortere vedkubber/mer kløyvd. Og til slutt ved priset etter vekt (ved oppgitt fuktighetsprosent) og ikke etter volum.
Jøtul 370 – første lag.
Jøtul 370 2.lag
Jøtul 370 3.lag
Jøtul 4. lag

Undertegnedes egne erfaringer. Ole Trygve Pedersen

Legg arbeid i forberedelsene, det gjør fyringen mere effektiv, og renere.