Fyringens 10 bud

  1. Fyr alltid med tørr ved. Den bør inneholde mindre enn 20 % fuktighet.
  2. Det er viktig at veden er ordentlig kløyvd slik at du får fine brennflater.
  3. Start alltid fyringen i øvre del av «bålet».
  4. Reguler forbrenningen med mengde ved du legger innpå, legg inn ofte og lite. Ikke steng trekken for mye.
  5. Se på flammene, vær tilstede.
  6. Unngå rundfyring, det gir dårligere forbrenning, mer sotdannelse i ovn, rørdeler og pipeløp.
  7. Ved som har ligget ute bør tempereres, enten den er stablet under tak, i en garasje, uthus eller lignende. Gjerne et døgn før bruk.
  8. Har du et veldig tett hus lønner det seg å ha alle ventiler åpne og døren på ovnen bør stå på gløtt i oppfyringsfasen.
  9. Brenn aldri noe som ikke er ved.
  10. Vedfyring er varme, lidenskap, kunnskap, økonomi, og bærekraftig. Ønsker du glede av vedfyringen, kan det være fordelaktig å ha fokus på ett eller flere av disse elementene.

Hold utstyret i orden.