Fyringens 10 bud

  1. Fyr alltid med tørr ved. Den bør inneholde mindre enn 18 % fuktighet.
  2. Det er viktig at veden er ordentlig kløyvd slik at du får store avbrenningsflater.
  3. Start alltid fyringen i toppen av «bålet».
  4. Reguler forbrenningen med trekken og mengde ved du legger innpå, legg inn ofte og lite. Ikke steng trekken helt.
  5. Se på flammene, vær tilstede, vis ansvar. Vær en aktiv operatør (AO).
  6. Unngå rundfyring, det gir dårlig forbrenning, mer sot i ovn, rørdeler og pipeløp.
  7. Ved som har ligget ute bør tempereres, enten den er stablet under tak, i en garasje, uthus eller lignende. Gjerne et døgn eller mere før bruk.
  8. Har du et veldig tett hus, lønner det seg å la ovnsdørendøren stå på gløtt når du tenner opp.
  9. Brenn aldri noe annet enn tørr kløyvd ved.
  10. Vedfyring er varme, lidenskap, kunnskap, økonomi, miljøvennlig og bærekraftig. Ønsker du glede av vedfyringen, kan det være fordelaktig å ha fokus på disse elementene. Du må være aktiv og ha fokus.

Hold utstyret i orden. Foto: Ole Trygve Pedersen