Om oss

Vi er to fyrer som er litt over middels interessert i å fyre med ved.

Det er vel ikke å stikke under en stol at vedfyring har blitt en lidenskap. Interesse for å slå et slag for vedfyring og fornye begrepet, har også motivert oss i arbeidet med nettstedet. Forstå hva som egentlig skjer inne i en ovn – forbrenning av ved er en komplisert og avansert prosess (rent teknisk og fysisk). Med litt kunnskap og interesse – er det ikke veldig vanskelig. Og ikke minst, det er bærekraftig, miljøvennlig og kan i mange tilfeller være kortreist. Det ligger også et element av beredskap her. En vedovn virker alltid uavhenging av strømnettet.

Gamle fyringsvaner må endres når du skal fyre i en rentbrennende ovn. Det er ikke mulig å få en moderne ovn til å fungere slik den er ment hvis vi fyrer slik vi gjorde i gamle ovner. Det er mye å hente både i form av bedre økonomi og mindre partikkelutslipp ved å endre fyringsvaner. Stikkord er optimal temperatur og deretter driftstemperatur. Kløyvd og tørr ved er en forutsetning sammen med passe mengde luft. Vær ansvarsbevisst og våken, altså en aktiv operatør AO.

Erik Haugom

Jobber til daglig som rådgiver i Direktoratet for byggkvalitet på Gjøvik, avdeling sentral godkjenning.

Bosted : Starum, Østre Toten.

Ole Trygve Pedersen

Jobbet inntil nylig som stråleterapeut ved stråleenheten på Gjøvik, Sykehuset Innlandet. Bosted: Lena, Østre Toten.

epost: 40isotop@online.no

«Du kan aldri kløyve for mye «

I en ovn skal det brenne – ikke ose.