Om oss

Vi er to fyrer som er litt over middels interessert i å fyre med ved.

Det er vel ikke å stikke under en stol at vedfyring har blitt en lidenskap. Interesse for å slå et slag for vedfyring og fornye begrepet, har også motivert oss i arbeidet med nettstedet. Forstå hva som egentlig skjer inne i en ovn – forbrenning av ved er en komplisert og avansert prosess ( rent teknisk og fysisk). Med litt kunnskap og interesse – er det ikke veldig vanskelig. Og ikke minst, det er bærekraftig, miljøvennlig, og kortreist. Det ligger også et element av beredskap her.

Gamle fyringsvaner bør endres, nye rentbrennende ovner stiller andre krav. Du får veldig mye igjen for det du har investert i – enten du kjøpte ved, eller du skaffet deg den med egeninnsats, hvis du endrer vaner. Stikkord – rask oppvarming av brennkammer/røykrør, deretter driftstemperatur. Kløyvd ved/tørr ved / oksygen (luft). Og en aktiv operatør AO. Kanskje det viktigste elementet-

Erik Haugom

Jobber til daglig som rådgiver i Direktoratet for byggkvalitet på Gjøvik, avdeling sentral godkjenning. Bosted : Starum, Østre Toten.

Ole Trygve Pedersen

Jobber til daglig som stråleterapeut ved stråleenheten på Gjøvik, Sykehuset Innlandet. Bosted: Lena, Østre Toten.

«Du kan aldri kløyve for mye «

I en ovn skal det brenne – ikke ryke.

epost: 40isotop@online.no